นามนา
เรื่องที่ 15 ของครอบครัวท่านวรุตน์ เรื่องนี้มาถึงลูกสาวสุดที่รักของพ่อฝาย น้องนานาจ้า เรื่องนี้สอดแทรกเรื่องการเงินเล็กน้อยเพราะพี่บาสเก่งด้านการเง...