KKunpiMarkk
มาร์ค - แบมแบม เพราะสเต็ปการแต่งงานที่เรียงลำดับไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาในการปรับตัวสำหรับชีวิตคู่ไม่น้อย แบบนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าแฝดที่ต้องทำหน้า...