โมริสา
คมมีดกรีดลึก เพื่อแลกศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิง ฝากรอยจารึกไว้บนแผ่นอก ให้แก่ “มหาสมุทร” ซึ่งเต็มไปด้วยรอยรัก และแรงแค้นฝังแน่นในใจ เขา &l...