กันต์ระพี
เธอจ่ายเงินซื้อเขา แต่ถูกปฏิเสธ ซ้ำยังตราหน้าว่าร่านรัก ถ้าเกลียดนัก แล้วมากอดจูบทำไม!