Trafalgarr
“มีป๊าคนเดียวไม่พอหรอฝันดี ทั้งที่ป๊ารักหนูมากขนาดนี้..” "แต่ป๊าเป็น พ่อหนู ป๊ามาเป็นคนรักหนูไม่ได้ ป๊าเลิกเป็นแบบนี้สักทีได้ไหมคะ...