พลอยพรรณ
'ผมอยากทำเพลงรักของผู้ชายกับผู้ชาย' ประโยคหนึ่งประโยค กับผลงานสะท้อนสังคมที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับ 'เหยื่อสังคม' คนหนึ่ง... เหยื...