cherbell s
คนหนึ่งเปรียบความรักแสนหวานชื่นคือ มายา อีกคนเชื่อในความรัก ว่าคือสิ่งที่สวยงาม สองร่างเกี่ยวพันแนบแน่นโดยไม่อาจทราบอนาคต ความสุข ความทุกข์ และผู้...