เกี้ยวจันทร์
อื้อ!” มือแกร่งลูบไล้ไปตามสัดส่วนด้วยความย่ามใจ แรงผลักไสอันน้อยนิด ไม่อาจหยุดยั้งการกระทำของผู้ชายคนนี้ได้ เหตุใดใจข้างในมันอ่อนยวบ มันโอนเอนไป...