Fa_Dictator
โบราณว่าไว้...เกลียดอะไร มักได้อย่างนั้น ผู้ชายประเภทที่ผมโคตรเกลียด ผู้ชาย หน้าตาบ้านๆ ใส่แว่นตาขอบดำหนาเตอะ ผมหวีซะเรียบแปล้ เสื้อเชิ้ตสีขา...