ดอกแก้วนานา
เพทาย 'ชายหนุ่มที่มาพร้อมกับความแค้นที่สามารถทำลายหญิงสาวที่เคยเป็นอดีตคนรักได้อย่างไร้เยื่อใย' พิมขวัญ 'หญิงสาวที่มั่นคงในความรัก...