Yangchigi-jari / Parama
บาดแผลใหญ่ที่สุดในใจของเรเชลที่ทำให้เธอถอนตัวจากวงการอาหาร คือการที่สามีของเธอล้มลงในครัวก่อนเสียชีวิต เนื่องเพราะหักโหมกับงานเกินขีดจำกัดร่างกาย ม...