เพียนเซียน
จอมมารเกิดใหม่ จุติในร่างสตรี สวรรค์ย่อมปรานี มอบให้ทั้งสามีและบุตร แต่... เพ้ย! ข้าจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ เป็นเมียกับมารดาให้ใครได้ที่ไหนกัน! โม่โฉ...