ภรปภัช
#พ่ายเสน่หาเมียบ้านไร่ (คุณภาคย์ & หนูน้ำตาล จาก สิงหราชทวงรัก) เมื่อผู้เป็นมารดาส่งเขามาดัดนิสัยที่ “ไร่อิงฟ้า” ของเพื่อนสนิท อด...