อัศวินหมอนข้าง
ยัยเด็กกองขยะ!!! น้องสาวแบบเธอฉันไม่ต้องการหรอก ถ้าเพียงแค่ยัยเด็กเก็บมาเลี้ยงเอ่ยปากบอกว่าต้องการอะไร ผู้คนทั้งโลกก็คงพร้อมจะมอบให้ตามที่เธอต้องกา...