นิลิล
เมื่อคนที่สัญญาว่าจะแต่งงานกัน กลับหนีไปไกลสุดขอบฟ้าโดยไม่บอกกล่าว ไม่มีเหตุผลใด ๆ และไร้ซึ่งคำอธิบาย แต่ถ้าเขาคิดว่าเธอจะนอนจมกองน้ำตาร้องไห้รอเขา...