มาตานานา
"นมเท่าฝาขนมครกจิ๊มิเท่าฝาหอยแครง"เป็นคำสบประมาทที่สาวน้อยวัยสิบหกแค้นใจนัก คอยดูเถอะถ้ามันโตเต็มที่เมื่อไร เธอจะเอานมไปตบหน้า เอาจิ๊มิไปฟาด...