ณัฐณรา
“ผมอาจเป็นนักเดินทาง... แต่นักเดินทางย่อมมีจุดหมายสำคัญของเขานะปั้นหยา... จุดหมายสุดท้ายที่เขาปรารถนาจะนั่งพักตรงนั้น วางหัวใจตรงนั้น หยุดการเดิ...