zearet17
เรื่องราวของพี่ยูกับพาโชคและชาวออฟฟิศแบบพิเศษกว่าเคย พี่ยูตอนนี้อายุจะสี่สิบแล้ว แต่ก็ยังดุอยู่เหมือนเดิม ส่วนพาโชคตอนนี้ก็อายุสามสิบแล้ว แต่ก็ยัง...