กัณฑ์กนิษฐ์
จัดโปรโมชั่น ราคาพิเศษ 249 บาท (ถึงวันที่ 16/10/63) หลังจากนั้นจำหน่ายในราคา ebook ปกติ 349 บาทค่ะ --------------------------------------- เพราะควา...