วารุริณี
'ซีไซต์' เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของทวีปมีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สืบต่อกันมานับพันปี คนในเมืองเชื่อว่าหากไม่ทำพิธีกรรมนี้ พายุจะล้อมเมือง คลื่น...