รรไลลาริน
ซ่งเฟิงลี่ในชาติแรกเป็นบุตรสาวของท่านอ๋องผู้ครองเมืองถัง บิดานางกลายเป็นกบฎต่อแคว้นต้าจง ตระกูลนางถูกฆ่าล้างเจ็ดชั่วโคตร คู่หมั้นของนาง โหวซื่อจื่อ...