นทกร
เราจะรู้ว่าใครสำคัญกับเรา ก็คงเป็นวันที่เราจะเสียเขาไป ผมดำรงสถานะเด็กเลี้ยงของพี่แซคมาสองปี ก่อนจะรู้ตัวว่ารักเขามากในวันที่เขาจะไม่เอาผมแล้ว ผมรู...