ณภัทรชญา
หลินซื่อเชี่ยน...คุณหนูรองจากตระกูลหลิน ในอดีตถูกตัดสินให้ประหารชีวิตโดยการแขวนคอเนื่องจากก่อกบฏ นางได้ร้องขอความยุติธรรมกับสวรรค์ เมื่อความจริงแล้ว...