เมซัง
"เท่าไรล่ะ ใส่ชุดนักศึกษาแบบนี้เธอจะเรียกเท่าไร" "ฮะ? ยังไงครับ" ชะงักค้างไปกับประโยคที่ได้ยิน ผมไม่ได้ใสซื่อขนาดที่จะไม่รู้ว่า...