เฉาติ่ง
'จะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติ ข้าขออธิษฐานให้ท่านและข้าอย่าได้เกิดมาพบเจอกัน แม้นพบกันขออย่าได้มีสิ่งใดข้องเกี่ยวกันอีกเลย' หลังจากจบคำอธิษฐานกระบี...