ฅนบนดอย
เขาผู้ชายที่มีความลับเยอะ สิ่งที่เขาเกลียดที่สุดคือการถูกหักหลัง และเธอเด็กสาวผู้มีปมในใจ เธอจะรับมือกับผู้ชายหน้ามึนอย่าง 'หมอทัดเทพ' ด้ว...