พลอยพันแสง
"เจ้า! " ต่อให้แค้นสตรีไร้ยางอายตรงหน้ามากเพียงใดป้ายนี้ก็บีบบังคับให้เขามิอาจลงมือหาใช่มังกรเฒ่าเกรงต่อคำสั่งเสียทว่าหยางเฉิงว่านเกรงกำลังใ...