เวย์นิส
เรื่องนี้เป็นตอนพิเศษของคู่ บาสกับเมษา จากเรื่อง ล่ามรัก นะคะ โหลดตัวอย่างมาอ่านก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ