ประดุจฝัน
ถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ที่นี่มาก่อน แต่เธอเป็นผี เพราะฉะนั้นห้องนี้ก็ถือว่าฉันเป็นเจ้าของด้วยเหมือนกัน เราจะต่างคนต่างอยู่ ถือว่าตกลงไหม