อมาริสา
เมีย...นอกหัวใจ คิน ภาคิน วรสกุล อายุ 28 ปี ผู้บริหารธุรกิจในเครือ วรสกุล ผู้ชายเย็นชาที่ยึดมั่นในรักที่มีให้คนรักเก่า ผมไม่เคยคิดจะรักใคร...