SOZATHINE
เหิงเยว่' ผู้ได้รับบาดเจ็บจากศึกในงานชุมนุมชาวยุทธ์ ขอปลีกตัวจากวังวนแห่งหน้าที่ต่างๆ ในแคว้นนักรบ กลับไปยังต้าเทียนอันแสนคุ้นเคย ทว่าสิ่งที่ยังไ...