มณีกานต์
(เปลี่ยนไฟล์ใหม่) “พี่เขาสวยจะตาย!” ฟังแล้วอึ้ง สมิตาก็โพล่งขึ้นมาอย่างประหลาดใจ มองหน้าคนตัวโตที่นอนยิ้ม ไม่อยากเชื่อว่าเขาจะไม่แตะต้อ...