เธียรดา
จากแค่รักข้างเดียว...กลายมาเป็นต้องเกี้ยวเพื่อให้ได้เขามาอยู่ใกล้ ๆ ‘ดาริน’ มีโอกาสเพียงแค่ครั้งนี้ที่จะทำคะแนนจากคนที่เพิ่งจะอก...