กลางกันยา
ด่าเด็ก เตะหมา กินเหล้า(ไม่)เมายา บ้าผู้หญิง...'พบธรรม' ฝ่าศีลห้าแทบครบทุกข้อ แต่วันนี้เขากลับยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเธอ...'ศศิวรดา'...