Kinsang
รักครั้งแรกมักติดอยู่ในใจและความทรงจำตลอดไป จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะตกหลุมรักคนคนนั้นอีกครั้ง เพราะความจำเป็นบางอย่างทำให้ผมต้องมาเรียนขับรถทั้งที่ไ...