นันทินี
“บอกรักลดาอีกครั้งซิ” หล่อนกระซิบพร่ำริมหู “ไม่บอก” “ใจคอจะบอกครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตจริงๆ เหรอจ๊ะ” “ขอ...