ม่านหมอกสีน้ำเงิน
ขอบเขตของความรักคืออะไร?... อายุ เพศ หรืออาชีพ? สำหรับเด็กสาววัย 17 ย่างเข้า 18 อย่างพู่กันแล้ว ผู้หญิงตรงหน้าคือข้อยกเว้นสำหรับเธอ รวมไปถึง 'อาช...