ประพันธ์โดย : 唐家三少 แปลภาษาไทยโดย : RenasX
เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่น่ารังเกียจ จะฆ่าล้างพวกเราหรือ ? อย่าหวังเลย... เมื่อข้าได้ตื่นขึ้น วันที่พวกเจ้าดับสูญมันก็ใกล้เข้ามาแล้ว ! . เมื่ออสูรวิญญาณใกล้...