ฟางซิน
เล่อปาอ๋อง บุรุษผู้มีนัยน์ตาสีอำพันเข้มแฝงความดุดัน ที่ใคร ๆ ต่างกลัวเกรงเพียงแค่ได้ยินนาม เขามีนิสัยเย็นชาไม่ยินดียินร้ายต่อสรรพสิ่งรอบกาย กอปรกั...