Makoto Kedouin, Sanshokuamido
เมย์ริมาอยู่ที่หอพักหญิงเพราะสูญเสียครอบครัวจากไฟไหม้ เด็กสาวได้รับการดูแลจากผู้ดูแลหอพักหญิงที่อบอุ่น เพื่อรักษาแผลในใจ แต่เบื้องหลังของเหล่าผู้ดูแลห...