แมวไม่เล็ก
ความรักต่างสถานะ ความรักต่างอายุ เขาคือสหายของบิดามารดา เป็นถึงท่านควานผู้ยิ่งใหญ่ ส่วนนางนั้นเป็นเพียงดรุณีน้อย เด็กสาวที่เขาเลี้ยงมาเหมือนบุตรส...