พรมัน
คำโปรย “คุณจะช่วยผมจริงเหรอ” “ช่วยจริง” “ถ้าผมเออ ต้องการเงินห้าแสน คุณจะให้เงินผมได้มั้ยละ” สินยกยิ้มที่มุม...