KPP22
หนึ่ง เด็กหนุ่มรูปงามนาม "เซิงเยว่ชิง" หนึ่ง บุรุษหน้าหิน สามีใจร้ายผู้ทิ้งขว้างภรรยาให้ตรอมใจตาย กาลเวลาหมุนเวียนผ่านไป คำว่ารักก็คงแปร...