วาณี
“ฉันอยากได้เวลาของคุณ ไม่ได้อยากได้ตัวคุณ” จิดาภาคิดว่าควรพูดให้ชัดๆ แต่เจคชัดเจนกว่า “ผมจะให้เวลาคุณ แต่ผมต้องได้ตัวคุณ” ...