SILVER CLOVER
“ข้าวเป็นของพี่เมอร์ ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็เป็นของพี่เมอร์เสมอ” รู้สึกได้ถึงหยดน้ำอุ่นที่ไหลตกกระทบลงมาบนแก้มเนียนของตัวเอง ฉันรับรู้ได้ทันที...