Feelgood
ความรักของเธอเริ่มต้นจากศูนย์เดินทางสู่ร้อย ส่วนของเขานั้นเธอไม่แน่ใจนักว่าจะเรียกว่ารักได้หรือไม่ ไม่เคยแน่ใจว่าสิ่งที่เขารู้สึกกับเธอมันจะใช่รัก ควา...