Ailime13
มีเหตุผล 3 ข้อที่ทำให้วายุรู้สึกไม่ถูกชะตากับผู้ชายชื่อจอมทัพ อัศวนันท์ธาดา ข้อ 1 หมอนั่นเป็นพวกคุณหนูบ้านรวย มักใช้อำนาจเงินกลบกลิ่นคาวของตัวเองเ...