Anh p.p.
เมื่อตำรวจรักกับลูกสาวมาเฟีย เรื่องเน่าๆ ที่เธอไม่อยากเจอก็เกิดขึ้นกับตัวเธอจนได้ แล้วจะเลือกอะไรดีระหว่างความรักกับหน้าที่ เธอควรหันหลังให้คนที่ร...