ธุวดารา
หลังอุบัติเหตุรถชน ฟ้าใสตื่นขึ้นมาพบกับความจริงที่ว่า ร่างที่เธออาศัยอยู่ไม่ใช่ร่างเดิมของเธอเอง! ภาพใบหน้าของใครคนอื่นส่องสะท้อนกลับมาจากกระจก ฟ้...