ของขวัญ
เรื่องราวอันซับซ้อนดึง ‘เพชรตะวัน’ เข้าเป็นส่วนร่วมในฐานะมือที่สาม! สังคมและคนรอบตัวล้วนลงดาบฟันธงว่าหล่อนคือนังแพศยา คนเหล่านั้นตัดสินห...